Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Käsityksemme maailmasta ohjaa käyttäytymistämme

Vaatimus kaikenlaisen tekemisen ja kokemisen vapaudesta ja yksilön oikeuksista toteuttaa itseään ilman yhteiskunnan, kodin tai uskonnon luomia kahleita on ollut nykyisen länsimaisen kulttuurin tavoitteita ja ihanteita.

Kaikilla tulee olla oikeuksia, mutta vain harvoilla velvollisuuksia. Lapsia ei saisi kasvattaa uskonnollisuuteen, jotta myöhempi oma valinta ei vaikeutuisi. Kurinpitokin kotona on kielletty. Tukkapöllyn antamisesta voivat vanhemmat joutua vankilaan. Toisaalta nuorisojengin jäseniä ei voi rangaista viattoman sivullisen vahingoittamisesta tai tappamisesta, koska varmuudella ei tiedetä, kuka humalatilassa olleista potki uhria eniten.

Valtiokirkon tutkimuskeskus teetti v. 1993 selvityksen suomalaisten uskonelämästä ja uskomuksista. Tulokset vahvistavat sen, että myös meillä muiden länsimaiden tapaan ollaan vauhdikkaasti siirtymässä uuspakanallisuuden kauteen.Ikääntynyt väestö pitää osittain kiinni vanhemmiltaan peritystä luterilaisuudesta, jossa Raamatulla on ohjetta antava merkitys. Nuoret, etenkin opiskelijat, ovat lisääntyvässä määrin hylänneet Raamatun ja ovat siirtymässä rajatietojen pariin. Heistä kolmannes tukeutuu horoskooppien ennusteisiin.

Muutamat keskiarvolukemat antavat tämän hetken tilanteesta selkeän kuvan: Joka neljännes uskoo sielunvaellukseen ja jälleensyntymiseen, yli 35% uskoo ufoihin, joka viides uskoo noituuteen ja sen tehoon, 32% uskoo henkiparannuksiin jne. Säännöllisesti kirkossakävijöiden määrä on alle 4% kirkkoon kuuluvista.

kuva Naapurissamme Venäjällä pitkän ateistisen kauden aikana kehitysoppi ja siihen perustuva kommunismin aate korvasivat uskonnot. Kommunismin romahtaminen on tuonut esille eri ryhmien keskuudessa eläneitä erilaisia salatieteitä ja uskomusten sekamelskan. Mm. Moskovan iltauutisten sääennustusten jälkeen on esiintynyt astrologi antaen oman ennustuksensa katsojien käyttöön. Jotkut länsimaiset tarkkailijat ovat ennustaneet, että Venäjän kansa saattaa hyväksyä johtoonsa voimakkaita salatieteiden ja maagisten uskomusten piirissä toimivia kiihkoilijoita, joilla sanotaan olevan ennustamisen kyky ja voimalliset henget taustallaan.

Meillä Suomessa tunnustuksellisen luterilaisuuden vastustajat ovat vallanneet yliopistot ja tuoneet omat näkemyksensä tieteen nimessä yleisön ihmeteltäviksi. Ns. "uudet tutkimukset" muka osoittavat, että Vanhan testamentin kirjoilla ei ole todellisuuspohjaa, vaan ne on sepitetty tukemaan aikansa poliittisia tarkoitusperiä. Yliopistossa toimiva naisteologi on saanut yleistä huomiota sekä lehdissä että radiossa omille mielipiteilleen. Hänen mukaansa Kristusta ei synnyttänyt neitsyt Maria vaan tavallisessa avioliitossa ollut vaimo. Neitseellinen syntymä on hänen mukaansa keksitty myöhemmin sen aikaisen kirkkohallinnon pönkittämiseksi.

Vuoden 1993 aikana eräs piispa (jälleen kerran) hyväksyi kehitysopin tieteelliseksi totuudeksi, joka kumoaisi Raamatun ilmoituksen Jumalan luomistyöstä, syntiinlankeemuksesta ja vedenpaisumuksesta, jotka ovat nykykäsityksen mukaan ihmisten mielikuvituksen tuotetta. Kun Raamatun ilmoitus ihmisen alkuperästä hylätään, mitätöidään samalla Kristuksen uhrikuolema ja sovitustyö.

Homosuhteen hyväksyminen avioliiton kaltaiseksi parisuhteeksi on myös meillä nostettu hyväksyttävien asioiden listalle. Siinä käynee samoin kuin aborttiasiassa. Kun riittävän moni pitää sitä oikeana ja hyväksyttävänä tulee siitä luonnollinen olotila. Meillä 10 - 20.000 virallistetun abortin tekemistä vuosittain pidetään niin alhaisena, että siitä ylpeillään kansainvälisenä ehkäisyneuvonnan saavutuksena. Nämä kaksi ajankohtaista asiaa ovat näennäisessä ristiriidassa. Abortin taustalla on kehitysopillinen ajatus. Kehitysvaiheessa oleva sikiö käy läpi vuosimiljoonien aikaiset kehitysaiheensa: Alkueläin - vesieläin - matelija - nisäkäs - ihminen. Kun sikiö tuhotaan, silloin ei tapeta ihmistä vaan eläinvaiheessa oleva olio. Vasta myöhemmin muodostuu ihminen, jolle tulee antaa sitä vastaava kohtelu. Vaikka tiede kumoaakin tämän näkemyksen vääränä, pidetään siitä kiinni "omantunnon rauhoittamiseksi". Homoparit ovat kehitysopin kannalta outo ilmiö, sillä evoluution mukaan heikot häviävät elämän taistelussa ja vahvat lisääntyvät ja vievät kehitystä eteenpäin. Vai ollaanko tulossa siihen vaiheeseen, missä lisääntyminen annetaan koneiden tehtäväksi kuten kasvatus, joka on jo annettu yhteiskunnan ylläpitämien laitosten vastuulle?

Vavahduttavaa on vielä kuulla laulettavan Uuno Kailaan kaunista laulua "Suomalainen rukous", jonka ensiesitys oli Helsingissä kaupunkiin suunnatun ensimmäisen pommituksen aattona. Laulun toinen säkeistö kuuluu: "Tutkien sydämemme silmäs meihin luo! Ettemme harhaan kääntyis, ettei kansamme nääntyis, silmäs meihin luo! Alati synnyinmaalle siipies suoja suo!


KP