Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Äkkinäiset ilmestymiset

Kehitysopin ihmeelliset suunnitelmat ja ennakoinnit:

Kehitysopin mukaan kosmoksessa syntyy spontaanisti aineen ominaisuuksien ja luonnon lakien takia väistämättömästi elämän rakennusaineita. Nämä siirtyvät kosmisesta evoluutiosta saumattomasti biologiseen evoluutioon. Aine on luonteeltaan sellaista, että se pakonomaisesti tuottaa edellytykset elämän synnylle.

Sattuma ja kemiallinen evoluutio yhdessä mutaatioiden kanssa ennakoivat tulevia tapahtumia ja muutoksia ympäristössä. Tähän perustuvat ns. evoluutiolokerot, joihin odotetaan tulevia mutta vielä kehittymättömiä eliöitä, joiden avulla saadaan luonnonkierto, ravintoketjut ja hienovarainen luonnon tasapaino aikaan. Ennakointiin perustuu myös se, että sattumalta syntyvät "edulliset mutaatiot" jäävät vaikuttamaan ja haitalliset häviävät. Hyvä esimerkki tästä on siipien miljoonia vuosia kestänyt kehittyminen. Luonnonvalinta ei tuhonnut siiventynkien takia muita huonommassa asemassa ollutta eliötä, koska niiden tuleva tarpeellinen käyttö oli ennakkoon sattuman tiedossa.

Samaan luonnonvalinnan ja kemiallis-biologisen ennakoinnin kykyyn ja kaukonäköisyyteen perustuu eläinten tukirakenteen kehittyminen - hyönteisillä ja niveljalkaisilla ulkoiseksi tukirakenteeksi (kuori) ja muilla sisäiseksi rustoksi tai luustoksi .

kuva

Ehdottomasti parhain näyttö sattuman ja miljoonien vuosien ennakoinnista ja johdonmukaisuudesta on se, että eliöstön olemassaolon perusteena on saumaton yhteistyö, joka on mahdollista vain aistien välityksellä. Teoriassa silmän kehittyminen mutaatioiden kautta vaati n. 2.000 miljoonaa vuotta. Se, että näköaisteja on rakenteellisesti useita erilaisia todistaa , että luonnonvalinta on halunnut jo tuhansia miljoonia vuosia ennen aistien käyttöönottoa varmistaa, että niistä jokin kehittyy valmiiksi. Sattuman nerokkuutta on, että kaikki eri muodot kehittyivät samaan aikaan lopulliseen muotoonsa. Toisaalta erilaisten näköelinten kehittymisen pakko oli siinä, että uusien lajien käyttöä varten oli jo varattu ekologiset lokerot. Ne olisivat jääneet tyhjiksi ilman hyönteisiä. Hyönteispölytyksen varassa olevat kasvit olisivat silloin joutuneet mutatoimaan omaan lisääntymiseensä muunlaisia vaihtoehtoja.

Toisistaan poikkeavien näköelinten kehittyminen aistimaan samoja sähkömagneettisen energian aaltopituuksia, jotka saavat aikaan sen värikkyyden, jonka nyt näemme, on oiva esimerkki siitä johdonmukaisuudesta, millä sattuma ohjaa mutaatioiden alkuvoimaa kohti aina vain monipuolisempaa ja täydellisempää elämänmuotoa. Huipulla on kehitysopin mukaan ihminen, sen valkoinen rotu, joka yliviisaudessaan alistaa tahtonsa alle sekä luonnonvarat että tulevan kehityksen suunnan.

Ilmestykset

Ilmestykset ovat eräs kehitysopin suuria vaikuttajia. Kun tämä "ilmestymis"-käsite yhdistetään sanaan "populaatio" (saman lajin tietyllä alueella yhdessä elävät yksilöt) on sattuman ja selviytymistaistelun käytössä uusi merkittävä edistykseen vaikuttava voimavara. Biologian kirjoista voimme lukea esim. seuraavanlaista "tieteellistä" tekstiä:

kuva"...kun metsämaisemiin syntyi aukkoja ilmestyivät myös ensimmäiset suuret kasvissyöjänisäkkäät..."

"...dinosaurusten häviäminen loi mahdollisuuden maanisäkkäiden ja ihmisen ilmestymiselle tällä planeetalle..."

"...Oligoseenin kuluessa ensimmäiset kesävihannat metsät ilmestyivät... muutos näkyy nisäkäsfaunassa... johon liittyy mm. ensimmäisten heinää syövien märehtijöiden ja sarvikuonojen ilmestyminen.."

Onnekas epätasapainotila

Kun kehittymisen nopeuteen ja hyödyllisten mutaatioiden puuttumiseen kiinnitettiin liikaa huomiota, löydettiin uusi ilmiö sattuman ja ilmestymisen välille. Niinpä 1940-luvulla keksitty "toivotun epätasapainon = epämuodostuman" käsite otettiin kehitysopin käyttöön. Tämän mukaan ilmestyminen johtuu hyppäyksettäisistä "onnellisista" vahingoista. Esimerkiksi matelijan munassa tapahtuu sattumanvarainen mutaatioiden ketjureaktio, jonka tuloksena munasta ilmestyy siivekäs lisko - uusi laji, joka on nopeampi, tehokkaampi ja elinvoimaisempi kuin siivetön munijansa. Tähän liittyy vielä se, että sattuman ennakointikyvyn johdosta lähistöllä tapahtuu samanlainen "onnellinen virhe" tuottaen vastakkaisen sukupuolen. Luonnonvalinnan sääntelyn mukaan nämä kohtaavat ja alkavat lisääntyä tuottaen uusia siivellisiä jälkeläisiä. Näin ilmestyi jälleen uusi laji, jota sattuman rakentama ekologinen lokerojärjestelmä oli odotellut jo miljoonia vuosia.

Ihmisten ihmeellinen uskomus

Kehitysoppi erilaisine sivu-uskomuksineen on ihmisen keksimistä tarinoista ihmeellisin. Se on elänyt ihmiskunnan keskuudessa vuosituhansia. Antiikin Kreikan ajattelijat olivat sen lumoissa. Apostoli Paavali todisti evankeliumin sanomaa kehitysopin kannattajille. Kehitysoppi oli neekeriorjuuden ja kommunismiaatteen peruspilareita. Siihen tukeutuivat Hitler ja Stalin hävittäessään "alempirotuisia" (mm. mustalaisia ja juutalaisia) "kehittyneemmän" rodun tieltä.

kuvaKehitysoppi on lähtökohta myös monelle nykyaikaiselle ohjelmalle, joiden varjossa kehitetään ylivoimaisuutta ja luonnonvarojen hyväksikäyttöä teknisesti parempiosaisten hyväksi.

Siitä on tullut väkevien ja tehokkaitten uskonto, jonka varjolla nostetaan kehittynein ihmisryhmä kaiken muun yläpuolelle. Sen voimalla voidaan kieltää luonnon lait, maankuoren todisteet, totuuteen pyrkivän tieteen antamat tulokset ja Jumalan olemassaolo.

Mutta mitä sanoo tästä maailmasta Jumala Sanassaan:

"Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhasta olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään." 2 Piet. 3:5-7.

"...on hän näinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istuutunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa." Heb. 1:2-3.


KP