Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Taivaasta tippuvat todisteet

Astuessaan avaruusaluksesta kuun pinnalle v. 1969, Neil Armstrong lausui ennalta sovitun ajatuksen: "Pieni askel ihmiselle, jättiläisaskel ihmiskunnalle". Se, että hänen jalkansa alla oli kova kuun kamara, jota peitti vain muutaman sentin paksuinen pölykerros, aiheutti todellisen järkytyksen monille kehitysoppiin uskoville. Olihan miehistö valmennettu ja alus suunniteltu siten, että se pystyisi laskeutumaan kuuhun, vaikka sen pinta olisi 50-200 m:n paksuisen avaruuspölykerroksen peitossa.

Todellinen, muutaman sentin pölykertymä merkitsi, että pölyä oli kertynyt kuun pinnalle vain alle 10.000 vuoden ajan. Tämä kehitysopin kannattajia järkyttänyt totuus aiheutti monia muutoksia ja uudelleenarviointeja tutkijoiden piirissä. Joitakin vanhoja, piilossa pidettyjä tutkimustuloksiakin tuli yleiseen tietoon. Näiden mukana mm. Coloradon alueen maakerrostumien sisältämät salaisuudet.

Laaja tutkimusalue

Coloradon Kanjonin alue on nähtävyys. Veden syövyttämä syvä ja suuri kanjoni tarjoaa sekä argeologian ammattilaisille että harrastajille runsaasti tutkittavaa. Täällä kohtaavat myös näkemyserot siitä, miten ja milloin kerrostumat ovat syntyneet. Kehitysopin kannattajat vannovat tuhansien miljoonien vuosien, hitaan kasaantumisen ja kulumisen nimeen. Raamatun ilmoitukseen uskovat voivat kertoa, kuinka koko maailman peittänyt vedenpaisumus, sen aikaansaamat maamassojen liikkeet ja maanpinnan kohoaminen saivat aikaan kerrostumat ja kuinka heti tämän jälkeen pakenevat vesimassat koversivat syvät kanjoniurat vielä pehmeisiin kerroksiin.

Millään tunnetulla mittarilla ei saada selville kerrostuneiden kivilajien ikää. Fossiilit, joita kerroksissa on runsaasti, eivät myöskään kerro ikäänsä. Arviot kanjonin syntytavasta ja - hetkestä tulee saada muulla tavoin. Ja todisteet kerrostumien muodostumisesta vedenpaisumuksen yhteydessä ovat kiistattomia.

Fossiilit syntyvät peittyessään äkisti tulvan alle. Ne eivät voi olla hitaan kuolemisen ja peittymisen seurausta. Tämä koskee kaikkia, eri kerroksissa ja eri puolilla maailmaa olevia kivettymiä. Kanjonin alueella on tapahtunut voimakkaita maansiirtymiä ja voimakkaita liikkeitä ja pinnan muutoksia maakerrosten ollessa vielä pehmeässä, joustavassa muodossa.

Maakerrosten välillä ei esiinny eroosion (tuulen, veden, lämmönvaihtelujen jne) aiheuttamia kulumia. Tämä todistaa, että kerrokset ovat syntyneet veden edestakaisen liikkeen seurauksena ilman välikausia, hyvin lyhyen ajan sisällä. Merkittävä havainto on ollut se, että kerroksista ei ole löytynyt avaruuspölyä eikä meteroriittejä.
 

Coloradon Kanjonin alueet,USA:n länsiosissa, ovat todisteena maailmanlaajuisen tulvan maakerroksia muovaamasta vaikutuksesta.Satoja metrejä syvät veden uurtamat kanjonit avaavat tutkijoille loppumattomia tutkimuskohteita.
kuva

Maapallolle putoaa vuosittain runsaasti meteoriittejä. Yhdessä avaruuspölyn kanssa meteoriitit muodostavat jatkuvan laskeuman, jonka määrää on seurattu yhä lisääntyvällä mielenkiinnolla. Kuukävelyn jälkeen avaruudesta maahan tulevat laskeumat ovat saaneet uutta huomiota osakseen. Jos maan pinnan kerrostuneet kivilajit olisivat syntyneet hitaasti kerrostuen miljoonien vuosien aikana, olisi niissä oltava mukana runsaasti sekä avaruuspölyä että meteoriittejä. Niiden määrällä voitaisiin vahvistaa laskennallisesti myös kerrostumista löydettyjen fossiilien ikä. Pulman muodostaa se tosiasia, että pitkien ajanjaksojen edellyttämät meteoriitit ja avaruuspöly puuttuvat kautta maailman kerrostuneista kivilajeista. Tämä pulma on ollut tiedossa, mutta sitä ei ole haluttu tuoda julkisuuteen. Miksi? Selityksiä on kaksi: Kerrokset, joissa ei esiinny meteoriittejä ovat syntyneet hyvin lyhyen ajan sisällä. Kun kysymyksessä ovat kerrokset, joita esiintyy kautta maapallon, on oletettava, että nämä kaikki kerrokset ovat syntyneet äkisti koko maailmaa kohdanneen vedenpaisumuksen seurauksena. Toisena selityksenä meteoriittien ja avaruuspölyn puuttumiselle on se, että planeettamme on nuori iältään. Sen olemassaolon aikana avaruudesta tippuvia meteoriittejä ei ole kertynyt arvioitua enempää.

"Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, Ylistäkää häntä kaikki kirkkaat tähdet. Ylistäkää häntä te taivasten taivaat ja vedet taivasten päällä. Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski, ja ne tulivat luoduiksi. Ja hän asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti; ja hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea".Psalmit 148:3-6.


KP