Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Turhautumat ja surkastumat

Näin lukijaa viisastetaan kautta maailman tunnetussa Wellsin ja Huxleyn "Jokamiehen biologiassa" "Elämän ihmeet".

"Eläinten ja kasvien rakenteessa on eräitä erityiskohtia, joita on mahdoton ymmärtää, ellei turvauduta kehitysoppiin. Sellaisia ovat surkastumat eli rudimentit, s.o. elimet (tai elimien osat), joista asian omaiselle lajille ei ole minkäänlaista hyötyä, mutta jotka vastaavat toisilla muodoilla tavattavia täysin käyttökelpoisia elimiä... Niin vähäpätöisiä kuin surkastuneet elimet ovatkin, niiden tieto-opillinen merkitys on erinomaisen tärkeä; ne ovat vallituksia, joita kehitysopin viholliset eivät pysty valtaamaan...

Selvimpiä surkastumaesimerkkejä ovat valaiden takaraajat. Valaan "evät" ovat hyvin kehittyneitä eturaajoja, takaraajoista ei sitä vastoin näy ulospäin merkkiäkään... Mutta jos ruumista leikellään, tavataan lihan sisältä pari pientä luuta niiltä seuduilta, missä takaraajan tulisi sijaita... jos selitämme asian niin, että valaat ovat kehittyneet maalla eläneistä imettäväisistä, niin tällaisten surkastumien olemassaolo on sekä luonnollinen että merkitykseltään tärkeä... se (valas) on maaeläinten jälkeläinen, joka on kehittynyt uimariksi...Wiedersheim, kuuluisa saksalainen anatomi, luettelee 80 ihmisruumiin elintä, jotka kaikki ovat surkastumia - kokonaan tai melkein kokonaan hyödyttömiä meille itsellemme, vaikka niitä vastaavat elimet ovat toimivia toisilla eläinlajeilla. Jokainen sellainen elin on ristiriidassa luomisajatuksen kanssa, mutta arvokas liittolainen niille, jotka julistavat kehitysoppia...Miehen ja naisen ihokarvat ovat mainitunlaisia surkastumia".

Lisäksi surkastumiksi mainitaan mm. korvan liikuttajalihas, viisauden hampaat, kitarisat, häntäluu, umpisuoli jne. Kehitysoppia tukevassa todistusaineluettelossa surkastumien lisäksi mainitaan tärkeinä: rinnastettava anatomia (kaikilla imettäväisillä raajat, tuki-luusto, elimet jne), vereen ja veren kiertoon liittyvät asiat, sikiön kehitysvaiheet munasolusta valmiiksi eliöksi, mutaatioiden vaikutus ja maapinnan kerrostumien ikätaulukko (asiasta kirjoitus Luterilaisessa 7-8/1995). Kaikki nämä ovat mm. koulukirjoista ja tieteislehdistä tuttua puolitieteellistä tekstiä, jonka pätevyyttä eivät kehitysoppiin uskovat haluaisi asettaa epäilyksen alaiseksi.

Tiedon piilottelua

Jos emme tiedä jonkun elimen todellista toimintaa tai merkitystä, ei se tarkoita, että ko. elin olisi hyödytön. Useat aikuisilla ihmisillä olevat "sur-kastumat" ovat sikiön kehitysvaiheessa välttämättömiä. Joidenkin merkitys muuttuu vielä kasvuvaiheessa, jonka jälkeen niiden vaikutus voi pienentyä siinä määrin, että ne voidaan poistaa ilman suurta haittaa. Kitarisat ovat lapselle tärkeät, sillä ne estävät kurkkuinfek-tioiden syntyä. Aikuisiässäkin niillä on terveyden ylläpidolle suotuisa merkitys.

Umpilisäkkeen on todettu erittävän ruuansulatukselle tärkeitä entsyymejä ja mm. valkosoluja, vaikka tärkein rooli silläkin on sikiön kehitysvaiheen aikana. Häntäluu on selkärangan kokonaistoiminnalle sekä kehon liikuntalihaksille välttämätön. Lisäksi sillä on monta muutakin merkitystä. Sitä ei voida pitää surkastumana.
 

kuvaKehitysopin kannattajat kaivavat innokkaina maata eri puolilla maailmaa etsien kivettymiä valaan esiasteista, aikoinaan vedessä kahlaavista koiramaisista, valasta muistuttavista eläimistä. Ne olisivat nykyisten valaiden kehitysvaiheita miljoonien vuosien takaa. Nykyisillä valailla olevia, takaosan sisäisiä luun osia, pidetään takajalkojen surkastumina ja todisteina entisistä takajaloista.

Väite, että uloin korvalihas on turha, koska emme voi heiluttaa korviamme, on väärä. Korvan heiluttelu ei ole tämän lihaksen tarkoitus, vaan sen toimintoihin kuuluu mm. korvan verenkierron säätely.

Alussa mainitut valaan "surkastuneet takaraajat" on todettu tärkeiksi sekä sisäelinten tukijoina että eri lihasryhmien kiinnityspaikkoina. Ne eivät ole merkityksettömiä, kuten kehitysopin kannattajat opettavat. Hyödyttömien surkastumien luettelo on lyhentynyt sitä mukaan kuin tieto elinten toiminnasta on lisääntynyt. Asiansa tunteva tiedemies ei pidä enää mitään "surkastumaa" hyödyttömänä. Päinvastoin.
 

Kehitysopin edustajat pitävät kiinni uskostaan, että kala-sammakko-matelija-nisäkäs on kehitysketju, josta ei kukaan joukkoon kuuluva saa poiketa. Pulman aiheuttavat merinisäkkäät, jotka synnyttävät eläviä poikasia, imettävät niitä ja jotka hengittävät ilmaa ilman kiduksia kuten maaeläimet. Miten ne ovat kehittyneet niin hyvin vesielämään sopiviksi. Yhteisellä päätöksellä ryhdyttiin uskottelemaan, että valaan kehityskaari on kulkenut maanisäkkään kautta. Näin kehitysajatus pysyy käsissä. Pulmat eivät kuitenkaan poistuneet. Välimuodot puuttuvat nyt molemmista päistä. Ei ole välimuotoja kalasta nisäkkääksi eikä nisäkkäästä valaaksi. Todellisesta pulmasta ei kuitenkaan ole kysymys. Onhan kaikkien muidenkin eläinten kehitysvaiheet vain uskon varassa - ilman todellista näyttöä.

kuva Kehitysopin edustajat kiistelevät siitä, millaisesta maaeläimestä valas olisi kehittynyt. Sopimukseen on päästy nyt siitä, että se on ollut n. koiran kokoinen mutta sorkilla varustettu kahlaaja, jonka teki niin mieli veteen, että siitä kehittyi valas. Kuvassa Sinopa-nimisen nisäkkään luuranko, joka on yksi ehdokas valaan kantamuodoksi. Kuinka paljon se piti vedessäolosta ei varmuudella tiedetä.1

kuvaValaan sukupuuttoon kuolleen lajin (Zygorhiza kochi) kivettynyt luuranko on otettu tukemaan kehitysopin näkemystä muutoksesta maanisäkkäästä valaaksi. Mitään muutosvaiheita ei ole löytynyt.
 


Missä ovat elinten alkiot?

Surkastumista on tullut kehitysopille pulma. Heidän omat väitteensä ovat kääntyneet oppia vastaan. Onhan kysymys taantumasta eli surkastumisesta eikä kehittymisestä. Aiheellinen kysymys kuluu: "Missä ovat elinten alkiot, eri kehitysvaiheiden edellyttämät elinten alut"?

Kehitysopin mukaan kehitys on jatkuva prosessi. Tämän uskonnon mukaan me olemme "tulevaisuuden olioiden" kehitysvaiheita. Mutta missä ovat tulevien uusien elinten puolivalmiit alut? Missä ovat tulevaisuuden tuntosarvien syntynystyrät? Myös maankuoren tulisi olla täynnä todisteita eliöistä, joilla jäsenet ja aistit ovat vain osittain kehittyneinä.

Missä ovat valaan kehitysvaiheet vedessä kahlaavasta koiran tapaisesta nelijalkaisesta nykyisiin valaisiin? Fossiiliesiintymien tulisi olla täynnä näitä välimuotoja. Yhtään ei ole löydetty. Miksi?
 

kuva
Luokattoman lukion biologian oppikirja ELäMä/WSOY-1997 kertoo yllä olevan kuvan avulla opiskelijoille: "Valaiden evoluutio on ollut nopea: alle 50 milj. vuodessa nelijalkaisista maaeläimistä on kehittynyt virtaviivaisia merinisäkkäitä. Hammasvalaisiin kuuluva kaskelottien heimo on ollut olemassa ainakin 23 milj. vuotta; hetulavalaat ovat kehittyneet myöhemmin.

Alkuaan kuonon kärjessä sijainneet sieraimet ovat evoluution aikana siirtyneet asteittain taaksepäin ja ovat nykyvalailla päälaella. Saukkomainen sorkkaeläintyyppinen nisäkäs liikkui sulavasti vedessä (1). Uimaräpylät muotoutuivat 45 milj. vuotta sitten eviksi ja valaiden kantamuodot muistuttivat hylkeitä (2). Täysin vesielämään sopeutunut karvapeitteetön eläin, jolla oli lihaksikas pyrstö. Noin 40 miljoonaa vuotta sitten eläneillä valaiden esimuodoilla oli vielä pienet surkastuneet takajalat (3). Eläinten pää oli suhteellisen pieni mutta ruumis kookas: yli 20 metrinen laji oli aikansa suurin nisäkäs. Nykyinen hetulavalas (4)."
 


Todisteita kehitysopin edellyttämis-tä välimuodoista ei ole olemassa, ei elävien eikä kivettymien joukossa. Tätä yksinkertaista ja selkeää totuutta ei voida kiertää. Mutta siitä voidaan vaieta. Ja näin kehitysopin kannattajat uskollisesti tekevät. He vaikenevat kaikesta siitä, mikä ei tue heidän ateistista uskoaan. Eräässä julkisessa keskustelutilaisuudessa tiukoille joutunut kehitysopin
edustaja väitti, että liikavarvas on todiste tulevasta uudesta elimestä. Mitä mieltä mahtavat kehitysoppineet olla känsistä, joiden syntyyn liittyy arjen aherrusta?

"Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt" 1Moos. 2:1-2.


KP

1) Evolution: A Theory in Crisis/Michael Denton/1986

kuva kuva Vuonna 1822 Yhdysvaltalainen tiedelehti (The American Journal of Science) kertoi yllä olevan piirroksen avulla kiveen painautuneista ihmisen jäljistä, jotka oli löytynyt lähellä St. Louisin kaupunkia. Sen aikaisen käsityksen mukaan ne olivat syntyneet vedenpaisumuksen jälkeen. Viereisessä kuvassa Texasissa sijaitsevan joen rantapenkassa olevia dinosauruksen kivettyneitä jälkiä.

kuvaKehitysopin edustajat väittivät, että ne ovat syntyneet yli 100 miljoonaa vuotta sitten. (kuva/Roland T. Bird) Kun samasta kerroksesta löytyi myös ihmisen jalan jälkiä, haluttiin ne heti mitätöidä. Kehitysopin mukaan dinosaurukset ja ihmiset eivät ole voineet elää yhtä aikaa. Alla olevassa kuvassa (kuva/S.E.Taylor) näkyy sekä brontosauruksen että ihmisen jäljet.(julkaisu:Luonnontieteet eivät tunne evoluutiota/Wilder-Smith). Näitä jälkiä on runsaasti Paluxy-joen rantapenkassa Texasissa.