Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Uskomattomia uskomuksia

Ennen television valtakautta kilpailtiin usein iltaisin siitä, kuka parhaiten sai käsiensä avulla aikaan eri eläimiä muistuttavia varjokuvia seinäpinnalle. Jotkut taitavat pystyivät luomaan niin hyviä varjoja, että niistä vaivatta pystyi tunnistamaan kuvatun eläimen.

Näköisyyden perusteella monet on saatu uskomaan asioita, joita ei todellisuudessa ole olemassa. Kehitysoppi on täynnä näitä "se näyttää samalta"-uskomuksia. Vuosien myötä jotkut usko-mukset ovat saaneet myös "tieteellisesti tutkittu"-leiman. Hyvänä esimerkkinä tästä on sikiön eri vaiheisiin liittyvä alkionkehitysoppi, jolla yli 150 vuoden ajan on todisteltu, että mm. ihminen on kehittynyt kala-sammakko-matelija-vaiheiden kautta ja että nämä vaiheet näkyvät ihmisalkion kehityksessä.

Muutaman millimetrin suuruisia alkioita on tutkittu suurennuslasin läpi kasvavalla mielenkiinnolla. Havainnoista on tehty päätelmiä, jotka nykyään hymyllyttävät tutkijoita.Vanhoja uskomuksia käytetään kuitenkin yhä kehitysopillisten väittämien tukena.

Seuraava teksti ja kuva on poimittu kautta maailman levinneestä kirjasta ELÄMÄN IHMEET:1 "Jos pidämme kehitystä tosiasiana, kaikki nämä seikat näyttävät yksinkertaisilta ja helposti käsitettäviltä... Kehityksen kertausta tapahtuu, koska eliöt lisääntyvät ja ne itsekukin ovat kehittyneet yksinkertaisemmista muodoista äärettömän pitkän toisintosarjan tuloksina. (s 270)"

"Tärkeimmät elimistöt esiintyvät jo alkiolla, mutta tämän varhaisasteisen eliön anatomisessa rakenteessa on paljon omituisia piirteitä... ne ovat sangen tärkeitä vertailevan anatomian ja kehitysopin ymmärtämiseksi... Noin neljän viikon ikäisellä ihmisalkiolla on... selvästi näkyvä häntä... se on kalan voimakkaan ja leveän pyrstön näköinen... kaulan molemmin puolin on neljä vakoa, jotka ilmeisesti vastaavat kalan kidusrakoja... Se on aluksi kiduskoneisto, joka muistuttaa kalojen vastaavaa elintä... tällä kertaa tyydymme toteamaan, että kehityksessämme on tällainen kalamainen aste."

 

kuva

Elämän ihmeet -kirjan kuvitusta, jossa väitetään, että kolmiviikkoisella ihmisalkiolla on hännän ja kidusrakojen aiheet.


Saadakseen ihmiset hyväksymään kehitysopin, saksalainen kehitysopin "profeetta" ja Darwinin opetuslapsi, Ernst Haeckel väärensi eri eläinten ja ihmisen kehitysvaiheista tehtyjä kuvia. Väärennöstyön jälkeen ne näyttivät samanlaisilta. Kuvat julkaistiin kehitystä opettavassa luonnonhistorian kirjassa jo vuonna 18682 , josta ne kopioitiin kaikkialle maailmaan, tieteisteoksiin ja oppikirjoihin. Vaikka Haeckel sai oikeudessa tuomion räikeistä väärennöksistä, jäivät kuvat tukemaan kehitysopin uskomuksia.
 
kuva kuva

Tummalla pohjalla on osa E. Haeckelin kehitysopin tueksi väärentämästä taulukosta, jossa E=sika, F= lammas, G= kani ja H= ihminen. Hän julkaisi eri eläinten sikiöitä kuvaavat kuvasarjat, joilla hän halusi todistaa, että kaikki käyvät läpi samat evoluutiohistoriansa kehitysvaiheet - kalavaihe, sammakkovaihe jne. - sikiökehityksen aikana. Siksi hän väärensi kuvat muistuttamaan toisiaan. Petos kuitenkin paljastui ja Haeckel tuomittiin. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt nykyisten koulukirjojen tekijöitä käyttämästä Haeckelin kuvia ja esittämästä niitä nuorille todisteena sikiökehityksen samankaltaisuudesta kehitysopin mukaan.

Vastaava oikealla puolella oleva kuvasarja esitetään totuutena pakollisissa oppikirjoissa mm.: Biologia 2/WSOY 1982 ja Koulun Biologia/Otava 1996. Vaikka nämä räikeät väärennökset ajavatkin kouluviranomaisten omia tavoitteita, tulisi niihin lasten kasvatuksen vuoksi puuttua.


Niillä houkutellaan vieläkin nuoria opiskelijoita hyväksymään kehitysopin sisäl
tö tieteellisenä totuutena. Sikiön kehitystä kuvaavat taulukot ovat lähes kaikissa nykyisissä biologian oppikirjoissamme.
 
kuva

Kuvassa E. Haeckelin tekemistä väärennöksistä esimerkki. 4- viikkoiset koiran ja ihmisen alkiot on tehty uskottavuuden lisäämiseksi samanlaisiksi.

A = pääosaa suurennettu

B = pääosaa pienennetty,

C = silmän alkio muutettu samanlaiseksi,

D = selkäalkion pituus kaksinkertaistettu.3


kuva

Näennäistotuutta

Pintapuolisesti katsottuna eri eläinten alkiot voivat hahmona muistuttaa toisiaan ensimmäisen 2 kk:n kehitysvaiheensa aikana. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että kaikilla olisi sama, miljoonia vuosia kestänyt kehityshistoria ja sama kantaisä. Tunnettu kehitysoppia kannattavien "eri alkioiden samankaltaisen ulkonäön perusteella" tehty väite on ollut, että kidusaiheet ilmestyvät myös ihmisen alkioon sen kehityksen alkuvaiheessa. Ihminenkin on, heidän uskomuksensa mukaan, kehittynyt kala vaiheen kautta. Tätä uskomusta yritetään pitää hengissä, vaikka se perustuu pelkkään mielikuvitukseen.

Tutkittu totuus on, että alkiovaiheessa kiduksia muistuttavilla poimuilla ei ole mitään tekemistä kidusten tai sikiön hengityksen kanssa. Viittaaminen kiduksiin niiden ulkonäön vuoksi, on vain hämäystä kehitysopin uskottavuuden lisäämiseksi ja samalla se on vakavaa ihmisten harhaanjohtamista. Samanlaista hämäystä ovat myös väitteet pyrstön tai hännän kehittymisestä alkiolle tai sille hetkeksi ilmestyvistä surkastumista.
 

kuvaMitä näistä ihmisalkion "kidusmaisista" osista todellisuudessa kehittyy? Ensimmäisestä poimusta muodostuvat kuuloluut ja alaleuka. Toisesta poimusta kehittyy korvan jalustinosa ja osa kielen rakennetta. Poimujen ensimmäisestä välitilasta muodostuvat korvakäytävä ja korvalehti ja toisesta välitilasta mm. nielurisat. Kolmas ja neljäs poimu ovat alkuna kateenkorvalle ja lisäkilpirauhaselle.

Väite alkiovaiheen kiduksista on ollut ja on vielä nykyään "asiaa tuntemattomien" yritys saada ihmiset uskomaan kehitysoppiin.


Kaikkien alkioiden kehittyminen alkaa yhdestä solusta, joka hedelmöitymisen jälkeen jakautuu siinä olevan DNA-ohjelman mukaan. Tutkimuksin on selvitetty, että eri lajien alkiot kehittyvät siten, että jokainen vaihe palvelee menossa olevaa alkion kasvua eikä mitään tarkoituksetonta vaihetta ole olemassa. Tämä lukemattomien eri elinten ja organismien samanaikainen kasvaminen ja toisiinsa nivoutuminen edellyttää verrattoman monimutkaista ohjelmointia. Täyteen kokoon kehittynyt ihminen koostuu miljardeista soluista. Jokaisessa solussamme on vanhemmiltamme perityt 23 kromosomiparia, jotka koostuvat DNA-molekyylistä, jonka muodostavat n. 3.000.000.000 emäsparia. Nämä jokaisessa solussa olevat DNA -emäsparit muodostavat 50.000 - 100.000 geeniä sisältävän ohjelman, joka ei ole voinut kehittyä eikä syntyä sattumalta.

Geeneihin on talletettuna hedelmöittymisestä alkaen alkion kehittyminen sekä täyteen kokoon kasvaneen eliön elintoiminnot ja vielä yksilön vanhenemisen eri vaiheet kaikkine muutoksineen - myös perinnölliset sairaudet. Tämän tietävät tutkijat ja muut asioista perillä olevat. Kuitenkin esillä olleita, alkion kehitysvaiheeseen liittyviä, yli 150 vuotta vanhoja virheellisiä uskomuksia ja valheita pidetään elossa ja esitellään yhä sekä koulukirjoissa että puolitieteellisissä teoksissa. Miksi?

Aborttikeskustelussa on tullut esille näkemys, joka tukeutuu yllämainittuihin kehitysopin vanhoihin uskomuksiin. Halutaan antaa se kuva, että kun alkio tuhotaan sen ensimmäisten elinviikkojen aikana, ei tapeta ihmisen alkua, vaan kalan, sammakon tai muun eläimen kehitysvaihetta elävä alkio. Kenen etua palvelee tämän tapainen virheellisen ja väärän tiedon levittäminen? Tuleeko kehitysopin perusajatus voimakkaimman etuoikeudesta elämään tässäkin tapauksessa esille?

"Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen." Kol. 2:8.


KP

1) Elämän Ihmeet/WSOY
2) Anthropogenie/1874
3) Natural History of Creation 1868
 

kuva
Evoluutiopuun kehitystä: Sikiön kehityspiirrosten väärentämisestä tuomion saanut Ernst Haeckel suunnitteli ensimmäisen elämän kehitystä kuvaavan sukupuunsa v. 1866 (kuva vasemmalla). Puu perustui mielikuvitukseen eikä tosiasiallisiin näyttöihin. V. 1874 Haeckel piirsi uuden puun (oikealla), jolla oli sama puute - ei näyttöä. Puuidea jäi kuitenkin elämään. Sen tapaa kaikkialla, sekä tieteisteoksissa että oppikirjoissa. Evoluutiopuun muoto vain vaihtelee. Peruspulma on kuitenkin pysynyt entisenä. Välimuotoja ei ole löytynyt eri lajien välille. Ei liioin saman lajin kehittymisestä ole näyttöä. Tuhansien vuosien aikana systemaattisesti tehty rodunjalostus on kiistatta osoittanut sen, että laji pysyy kaikissa olosuhteissa omanaan. Uutta eläinlajia ei ole pystytty luomaan.

kuva Oheinen "uudenaikainen" evoluutiopuu on julkaistu Uuden lukion Biologia 2 -oppikirjassa (WSOY/1982). Siinä kuvio alkaa alkuräjähdyksestä ja päättyy nykyisin elossa oleviin lajeihin. Tietävätkö opiskelijat, että kysymyksessä on pelkkään mielikuvitukseen perustuva kehityskuvio? Oppikirja ei sitä kerro.